Een oplossing voor elke situatie.

Expertise

Wildeman Legal is een advocatenkantoor met een internationaal karakter, met expertises in juridisch-strategisch advies, procedures en mediation.

Ons kantoor biedt ook interim-oplossingen aan voor de tijdelijke vervanging van een manager of bedrijfsjurist. Onze cliënten bevinden zich op Curaçao, de BES-eilanden, Aruba, in Nederland en Suriname.

Arbeidsrecht gaat over het aangaan van de werkrelatie tot de beëindiging daarvan en alles daar tussenin.

 

Denk aan thuiswerken, functiewijziging, ziekte en re-integratie, nevenactiviteiten, reorganisatie en ontslag.

 

Een goed dossier van begin tot eind voorkomt kostbare conflicten. Dat geldt zowel voor werkgever als voor werknemer.

 

Wildeman Legal helpt onder andere bij:

 • Opbouw en screenen van personeelsdossiers
 • Opstellen en screenen van de arbeidsovereenkomst en eventuele latere aanvullingen (addendum)
 • Ziekte en re-integratie
 • CAO onderhandelingen
 • Ontslag- en reorganisatie
 • Bijscholing arbeidsrechtelijke thema’s

Kleine lettertjes, grote gevolgen. Wanneer u een samenwerking aangaat (zakelijk of privé) is de onderlinge relatie vaak goed.

 

Het vastleggen van afspraken is vooral belangrijk voor wanneer er een conflict ontstaat, zodat u op die afspraken kunt terugvallen of als door onvoorziene omstandigheden verplichtingen niet meer kunnen worden nageleefd.

 

Wildeman Legal helpt onder andere bij:

 • Opstellen en screenen van (internationale) contracten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Huur- en koopovereenkomsten
 • Vastleggen en wijzigen van afspraken
 • Beëindiging van contracten

Familierecht gaat over persoonlijke en emotionele zaken zoals echtscheidingen, alimentatie, de opvoeding van de kinderen of nalatenschap na overlijden.

 

In onzekere tijden kan duidelijke houvast en begrip prettig zijn. Wildeman Legal is gespecialiseerd in conflictbemiddeling waardoor de voorkeur voor het maken van houdbare afspraken voorop staat. Lukt dat niet, dan strijden wij voor uw belangen en die van uw naasten.

 

Wildeman Legal helpt onder andere bij:

 • Opstellen en screenen van ouderschapsplannen en echtscheidingsconvenanten
 • Echtscheidingsverzoeken
 • Alimentatie
 • Gezag en omgangsregelingen
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Boedelscheiding
 • Curatele en bewind
 • Afwikkeling nalatenschappen

Ondernemen begint vaak met iets waar u in uitblinkt.

Wanneer een bedrijf groeit en de bedrijfsvoering daar niet op is voorbereid kan dit grote financiële gevolgen hebben.

 

Zeker omdat de ondernemer bij behaalde successen en uitbreiding rekening moet houden met meerdere belangen. Zoals die van de aandeelhouders, de directie en het personeel. En bij een familiebedrijf ook met de belangen van de familieleden.

 

Wildeman Legal helpt onder andere bij:

 • Opstellen en screenen van algemene voorwaarden
 • Inrichten en wijzigen van de bedrijfsvoering
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Geschillen met de Ontvanger
 • Ontslag van bestuurders

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Hoewel het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen schade draagt gelden er uitzonderingen op de regel.

 

Een bedrijf en/of persoon kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hij veroorzaakt heeft.

 

Dit kan bijvoorbeeld bij een bouwfout, een bedrijfsongeval, een verkeersongeluk of een bestuurder van een vennootschap die zijn taak als bestuurder niet goed uitvoert.

 

Wildeman Legal helpt onder andere bij:

 • Voorkomen van schadeclaims
 • Aansprakelijk stellen van de tegenpartij
 • Geschillen over de dekking van verzekeringen
 • Indienen van vorderingen tot schadevergoeding

Mediation is niets anders dan het aanpakken van uw conflict onder begeleiding.

 

Een groot voordeel van mediation is dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper.

 

Om wat voor soort conflict het ook gaat zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen heeft mediation kans van slagen.

 

Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch 'gelijk' heeft maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Doordat partijen zelf met de oplossing komen sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander.

 

Wildeman Legal bemiddelt* in:

 • Conflicten op de werkvloer
 • Geschillen tussen bestuurders van een vennootschap
 • Echtscheiding en nalatenschappen
 • Burenruzies

*Alleen in de Nederlandse taal.

Expertise

Wildeman Legal is een advocatenkantoor met een internationaal karakter, met expertises in juridisch-strategisch advies, procedures en mediation.

Ons kantoor biedt ook interim-oplossingen aan voor de tijdelijke vervanging van een manager of bedrijfsjurist. Onze cliënten bevinden zich op Curaçao, de BES-eilanden, Aruba, in Nederland en Suriname.

Arbeidsrecht gaat over het aangaan van de werkrelatie tot de beëindiging daarvan en alles daar tussenin. Denk aan thuiswerken, functiewijziging, ziekte en re-integratie, nevenactiviteiten, reorganisatie en ontslag. Een goed dossier van begin tot eind voorkomt kostbare conflicten. Dat geldt zowel voor werkgever als voor werknemer.

Wildeman Legal helpt onder andere bij:

 • Opbouw en screenen personeelsdossiers
 • Opstellen en screenen van de arbeidsovereenkomst en eventuele latere aanvullingen (addendum)
 • Ziekte en re-integratie
 • Cao-onderhandelingen
 • Ontslag- en reorganisatie
 • Bijscholing arbeidsrechtelijke thema’s

Ondernemen begint vaak met iets waar u in uitblinkt. Wanneer een bedrijf groeit en de bedrijfsvoering daar niet op is voorbereid kan dit grote financiële gevolgen hebben. Zeker omdat de ondernemer bij behaalde successen en uitbreiding rekening moet houden met meerdere belangen. Zoals die van de aandeelhouders, de directie en het personeel. En bij een familiebedrijf: de familieleden.

Wildeman Legal helpt onder andere bij:

 • Opstellen en screenen algemene voorwaarden
 • Inrichten en wijzigen van de bedrijfsvoering
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Geschillen met de Ontvanger
 • Ontslag van bestuurders

Kleine lettertjes, grote gevolgen. Wanneer u een samenwerking aangaat (zakelijk of privé) is de onderlinge relatie vaak goed. Het vastleggen van afspraken is vooral belangrijk voor wanneer er een conflict ontstaat, zodat u op die afspraken kunt terugvallen of als door onvoorziene omstandigheden verplichtingen niet meer kunnen worden nageleefd.

Wildeman Legal helpt onder andere bij:

 • Opstellen en screenen (internationale) contracten
 • Samenwerkingsovereenkomsten (overeenkomst van opdracht en joint venture)
 • Huur en koopovereenkomsten
 • Vastleggen en wijzigen van afspraken
 • Beëindiging van contracten

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Een bedrijf of persoon kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hij veroorzaakt heeft. Dit kan bijvoorbeeld bij een bouwfout, een bedrijfsongeval, een verkeersongeluk of een bestuurder van een vennootschap die zijn taak als bestuurder niet goed uitvoert. Hoewel het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen schade draagt gelden er uitzonderingen op de regel.

Wildeman Legal helpt onder andere bij:

 • Voorkomen van schadeclaims
 • Aansprakelijk stellen van de tegenpartij
 • Geschillen over de dekking van verzekeringen
 • Indienen van vorderingen tot schadevergoeding

Familierecht gaat over persoonlijke en emotionele zaken zoals echtscheidingen, alimentatie, de opvoeding van de kinderen of nalatenschap na overlijden.

In onzekere tijden kan duidelijke houvast en begrip prettig zijn. Wildeman Legal is gespecialiseerd in conflictbemiddeling waardoor de voorkeur voor het maken van houdbare afspraken voorop staat. Lukt dat niet, dan strijden wij voor uw belangen en die van uw naasten.


Wildeman Legal helpt onder andere bij:

 • Opstellen en screenen van ouderschapsplannen en echtscheidingsconvenanten
 • Echtscheidingsverzoeken
 • Alimentatie
 • Gezag en omgangsregelingen
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Boedelscheiding
 • Curatele en bewind
 • Afwikkeling nalatenschappen

Mediation is niets anders dan het aanpakken van uw conflict onder begeleiding. Een groot voordeel van mediation is dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper. Om wat voor soort conflict het ook gaat zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen heeft mediation kans van slagen. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Doordat partijen zelf met de oplossing komen sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander.

Wildeman Legal bemiddelt* in:

 • Conflicten op de werkvloer
 • Geschillen tussen bestuurders van een vennootschap
 • Echtscheiding en nalatenschappen
 • Burenruzies

*Alleen in de Nederlandse taal.

We are lawyers, we win arguments for a living

Een advocaat komt vaker van pas dan u denkt.

Met een fixed fee weet u vooraf waar u aan toe bent. Niet enkel voor advies en procedures maar ook voor het bijspijkeren van uw kennis.