Een goede basis is het halve werk.

Juridische templates

Handige juridische documenten voor ondernemers, zoals modelbrieven. De documenten kunnen op meerdere situaties toegepast worden, door de lege velden naar de juiste situatie in te vullen. Bij aankoop van een template doen wij, nadat u de template heeft ingevuld, nog een laatste check voor u voordat u het document verstuurd of in gebruik neemt. Wildeman Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in onder andere het opstellen van contracten, juridische procedures, ondernemingsrecht, en arbeidsrecht. Op onze homepagina leest u meer over Wildeman Legal, ons team en onze dienstverlening. Mocht u vragen hebben of kennis willen maken, neem dan contact met ons op.

Addendum Thuiswerken

NAf 550,- ex ob

Incl. handleiding en een laatste check nadat u de template ingevuld heeft.

Koop template

Brief Ontslag op staande voet

NAf 550,- ex ob

Incl. handleiding en een laatste check nadat u de template ingevuld heeft.

Koop template

Model beëindigings-overeenkomst

NAf 850,- ex ob

Incl. handleiding en  een laatste check voordat u de beëindigingsovereenkomst aan uw werknemer aanbiedt.

Koop template

Ontslagpakket

NAf 1150,- ex ob

Incl. handleiding en begeleiding. Duur begeleiding: maximaal één uur.

Koop template

Model Algemene voorwaarden

NAf 950,- ex ob

Incl. handleiding en een laatste check voordat u de algemene voorwaarden aan uw handels-partner aanbiedt.

Koop template

Overeenkomst van Opdracht

NAf 850,- ex ob

Incl. handleiding en een laatste check voordat u de overeenkomst van opdracht tekent met uw opdrachtnemer.

Koop template

Addendum Thuiswerken

NAf 550,- ex ob

Incl. handleiding en een laatste check nadat u de template ingevuld heeft.

Koop template

Brief Ontslag op staande voet

NAf 550,- ex ob

Incl. handleiding en een laatste check nadat u de template ingevuld heeft.

Koop template

Model beëindigings-overeenkomst

NAf 850,- ex ob

Incl. handleiding en  een laatste check voordat u de beëindigingsovereenkomst aan uw werknemer aanbiedt.

Koop template

Ontslagpakket

NAf 1150,- ex ob

Incl. handleiding en begeleiding. Duur begeleiding: maximaal één uur.

Koop template

Model Algemene voorwaarden

NAf 950,- ex ob

Incl. handleiding en een laatste check voordat u de algemene voor-waarden aan uw handelspartner aanbiedt.

Koop template

Overeenkomst van Opdracht

NAf 850,- ex ob

Incl. handleiding en een laatste check voordat u de overeenkomst van opdracht tekent met uw opdrachtnemer.

Koop template

Addendum thuiswerken

NAf 550,- ex ob

Gaan uw werknemers meer vanuit huis werken? Dan is het verstandig afspraken te maken over het gebruik van bedrijfsgoederen, een veilige internetverbinding en het aantal dagen die de werknemer thuiswerkt. Daarvoor kunt u aanvullende afspraken maken die u opneemt in een addendum. Wij helpen u graag op weg met ons voorbeeld.
  • Te gebruiken bij gewijzigde afspraken over thuiswerken
  • Inclusief Handleiding
  • Word bestand

Extra service Krijg hulp bij het invullen in een persoonlijk gesprek of neem contact met  ons op voor een laatste check voordat u het addendum aan uw werknemer aanbiedt. Deze service is in de prijs inbegrepen.  (Duur: maximaal één uur.)

Vul uw bedrijfsgegevens in voor op de factuur. Na verzending van uw gegevens zullen wij binnen 3 uur uw factuur toesturen per e-mail.

Brief ontslag op staande voet

NAf 550,- ex ob

Heeft de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld? Dan kan als uiterst middel ontslag op staande voet worden gegeven. Als u de werknemer op staande voet ontslaat, moet u zich aan strenge regels houden.

Download hier onze gratis checklist voor ontslag op staande voet en bescherm uw organisatie door goed voorbereid te zijn.

Direct en goed voorbereid een ontslag op staande voet aanpakken? Maak dan gebruik van onze voorbeeldbrief.

  • Te gebruiken bij ontslag op staande voet
  • Inclusief Handleiding
  • Word bestand

Extra service
Loop geen onnodig procesrisico en neem contact met ons op voor een laatste check voordat u over gaat tot ontslag op staande voet. Deze service is in de prijs inbegrepen.  (Duur: maximaal één uur.)

Vul uw bedrijfsgegevens in voor op de factuur. Na verzending van uw gegevens zullen wij binnen 3 uur uw factuur toesturen per e-mail.

Model Beëindigingsovereenkomst

NAf 850,- ex ob

Sinds de coronacrisis is de arbeidsrechtelijke beëindigings-overeenkomst nog gewilder geworden. De beëindigingsovereenkomst is het meest gebruikte middel om een arbeidsovereenkomst te laten eindigen. Met name in de situaties waarin het initiatief tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt.

  • Te gebruiken bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met weder-zijds goedvinden
  • Inclusief Handleiding
  • Word bestand

Extra service
Krijg hulp bij het invullen in een persoonlijk gesprek of neem contact met ons op voor een laatste check voordat u de beëindigingsovereenkomst aan uw werknemer aanbiedt. Deze service is in de prijs inbegrepen.  (Duur: maximaal één uur.)

Vul uw bedrijfsgegevens in voor op de factuur. Na verzending van uw gegevens zullen wij binnen 3 uur uw factuur toesturen per e-mail.

Pakket: Brief Ontslag op staande voet & Model beëindigingsovereenkomst

NAf 1150,- ex ob

Goed voorbereid op ontslagsituaties? Maak gebruik van ons ontslagpakket inclusief Handleiding en begeleiding. (Duur begeleiding: maximaal één uur.)

Vul uw bedrijfsgegevens in voor op de factuur. Na verzending van uw gegevens zullen wij binnen 3 uur uw factuur toesturen per e-mail.

Model Algemene Voorwaarden

NAf 950,- ex ob

Alle wettelijke verplichtingen voor het aanbieden van producten of diensten. De perfecte aanvulling op uw bestaande algemene voorwaarden of als basis om nieuwe voorwaarden op te stellen.

Extra service
Krijg hulp bij het invullen in een persoonlijk gesprek of neem contact met ons op voor een laatste check voordat u de algemene voorwaarden aan uw handelspartner aanbiedt. Deze service is in de prijs inbegrepen. (Duur: maximaal één uur.)

Vul uw bedrijfsgegevens in voor op de factuur. Na verzending van uw gegevens zullen wij binnen 3 uur uw factuur toesturen per e-mail.

Model Overeenkomst van Opdracht

NAf 850,- ex ob

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst over een betaalde opdracht. Handelspartijen die niet het doel hebben om een arbeidsovereenkomst aan te gaan, maken vaak gebruik van een overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever hoeft geen sociale premies te betalen over de vergoeding die aan de opdrachtnemer wordt betaald en als partijen niet verder met elkaar willen samenwerken is de beëindiging vaak sneller geregeld dan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Extra service
Krijg hulp bij het invullen in een persoonlijk gesprek of neem contact met ons op voor een laatste check voordat u de overeenkomst van opdracht tekent met uw opdrachtnemer. Deze service is in de prijs inbegrepen.  (Duur: maximaal één uur.)

Vul uw bedrijfsgegevens in voor op de factuur. Na verzending van uw gegevens zullen wij binnen 3 uur uw factuur toesturen per e-mail.